Български език

Частиците по- и най-

Членуване на съществителните имена

 

 

..........................................

 

 

 

.....................................................

 

.................................................................

 

 

 

 

..........................................

 

 

 

Игри с А,Ъ,О.pps (5 MB)

Звук и буква Лл-Mause.pptx (3 MB) /Отворете презентацията с клавиша F5 и след това изчакайте да се зареди. Някои слайдове изискват ваш отговор. Ако отговорите правилно ще се появи зелен прозорец, ако отговорът е грешен ще се появи червен прозорец./

Звук и буква Рр-Mоuse-1.pptx (6,2 MB)

Един звук с две букви ДЖ.swf (4,2 MB)

Един звук с две букви ДЖ - 2час.swf (609,9 kB)

Звук и буква Чч.swf (1,5 MB)

Звук и буква Чч-2час.swf (771,3 kB)

 Звук и буква Цц-1час.swf (1,2 MB)

Звук и буква Цц-2час.swf (1,6 MB)


За връзка

Рада Димитрова

0888 028 385


Първият учебен ден:

Официалното откриване на учебната 2013/2014 година е на 16 септември от 10 часа. Всички ученици да са в училище в 9.40 с униформи.

 


Мили мои ученици, пожелавам ви незабрамиви летни дни и весела ваканция! Събирайте сили за четвърти клас, но не забравяйте книжките, които ще трябва да прочетете.