Архив на статийте.

15 септември 2010година

16.09.2010 20:20

—————

Visitors notice

27.07.2010 17:30
Let your visitors know about news and events on your website as often as possible. You need to keep your website up-to-date so that your visitors will get used to visiting your pages regularly. You can use RSS feeds to deliver new articles directly to your readers.

—————

Website launched

27.07.2010 17:29
Our new website has been launched today. Tell your visitors why you have started a new presentation and how it benefits them. Mention your goals and project advantages. Try to briefly give your visitors reasons why they should return to your pages.

—————


За връзка

Рада Димитрова

0888 028 385


Първият учебен ден:

Официалното откриване на учебната 2013/2014 година е на 16 септември от 10 часа. Всички ученици да са в училище в 9.40 с униформи.

 


Мили мои ученици, пожелавам ви незабрамиви летни дни и весела ваканция! Събирайте сили за четвърти клас, но не забравяйте книжките, които ще трябва да прочетете.